Home

Filadelfiai gyülekezet

....A Filadelfia evangélikus Egyházközség új honlapot készített a életképek fülön megtalálhatók a friss felvételek. Ez az oldal megmarad, de már nem lesz fejlesztve Filadelfia Baptista Gyülekezet Berettyóújfalu. Ki tudja, hanyadik alkalommal érkezett meg körzetünk ifjúsága Kalotaszentkirályr Annak ellenére, hogy a 19. század óta egyes csoportok doktrinálisan hangsúlyozzák, hogy a gyülekezetnek kicsiknek kell maradnia, a filadelfiai gyülekezet üzenete mégsem ez, hanem az, hogy sose alkudj meg az ellenséggel

Filadelfia Evangélikus Gyülekezet

 1. Filadelfia Evangélikus Egyházközség 4461 Nyírtelek Tokaji út. 52. Tel.: +36 20 824 390
 2. t az előző gyülekezetek, de úgy tűnik, hogy más volt a hozzáállásuk. Ez az első a gyülekezetek sorában, amellyel kapcsolatban Jézus nem mutat rá valamilyen konkrét hiányosságra, a
 3. This feature is not available right now. Please try again later
 4. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárhatja be, és amit bezár, senki sem nyithatja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem.
 5. Jézus a hét gyülekezet közül a filadelfiai gyülekezethez szól. A filadelfia szó azt jelenti: testvérszeretet, testvéri szeretet. Ez a város, bár elég fontos szerepet szántak neki, nem a legnagyobb város volt a hét kis ázsiai város közül. Azt is mondhatnánk, igen kicsi város volt

Filadelfia Baptista Gyülekezet

 1. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, még
 2. Filadelfia: a nyitott ajtók gyülekezete Jel 3,7-13 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid ku..

Filadelfia: a győztes és feddhetetlen gyülekezet Hit

A filadelfiai gyülekezet. A Föld történelme lezárul. A földből feljövő fenevad. A globalizáció a Biblia mérlegén. A harmadik angyal üzenete A gyülekezet tagjaival és az újonnan hozzánk csatlakozókkal tudatosítottam, hogy a hívő ember Isten szolgája, ami azt jelenti, hogy dolgoznunk kell. Györfi Mihály a gyülekezeten belül indított egy tanítványképzőt, ahol átfogó Biblia- és egyházismeret oktatást tartott. Ezt a gyülekezetből több mint tízen.

A filadelfiai gyülekezet Watchman Nee Jelenések 3.7-13; Máté 23.8-11; János 20.17 1 Korinthus 12.13; Galata 3.28. Most pedig szeretnénk bemutatni Filadelfiát. Filadelfia az a gyülekezet, amely visszatér az apostolok igazhitőségére. Filadelfia is fordulatot vett, visszatért a kezdethez, a Bibliához A filadelfiai gyülekezet. 166:5.1. Jézus és a tizenkettek úton voltak, hogy felkeressék Abnert és a társait, akik Filadelfiában hirdették a tant és tanítottak. Az összes pereai város közül Filadelfiában fogadta el a hetvenek tanításait a zsidók és nem-zsidók, a gazdagok és szegények, a tanultak és a tanulatlanok. Körülbelül 26 mérföldre (=42 km) délkeletre feküdt Sárdistól és 70 mérföldre (=112 km) keletre a tengerparton levő Szmirnától, részét képezve a hét gyülekezet csoportjának, amelyhez az Úr levelet intézett a Rev 1,1 l-ben Drága Gyülekezet! Hétről-hétre a Jelenések könyvbeli gyülekezetek kerülnek elénk. Először az (3. dia) Efezusi gyülekezetről, majd a Szmirnai gyülekezetről, a Pergamoni gyülekezetről, Thiatirai gyülekezet-ről, a múlt alkalommal pedig a Szardiszi gyülekezetről hallhat-tunk. A mai napon a Filadelfiai Gyülekezet kerül elénk

A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok. Filadelfiai gyülekezet és a Nagycserkeszi Evangélikus gyülekezet, így történelmük összefonódik, melyet a Nyíregyházi Ev. Egyházközség gyűjteményi levéltárában őrzünk. A 2013. évben a 7 gyülekezetben a következő változások történtek A filadelfiai gyülekezet előtt megnyitotta az Evangélium ajtaját. A Szentlélek ugyanígy meg tudja nyitni az emberek szívét, hogy befogadhassák az Evangélium üzenetét. És senki nem zárhatja be ezeket, senki nem akadályozhatja meg, hogy higgyenek az Evangéliumban. A gyülekezet nem túl erős, de megőrizte és megtartotta. A gyülekezet kicsiny /kevés erőd van/ - odaadó hitvallásos életmódja viszont emlékezetes példaképpé teszi minden korok keresztyénei számára. /Ma is számottevő keresztyén közösség él a városban./ Ebben a kis filadelfiai gyülekezetben égett a Krisztus várás égő lámpása. Dícséretet kap a megtartott.

1. Figura etimológia A szentek-szentje (1Kir 6, 20.) Ami nem ugyanaz a nyelvtani szerkezet, mint a királyok Királya és az uraknak Ura. (Jel 19, 16. )Ugyanis egy-egy birodalom feje több ország fölött is uralkodott. Ilyen uralkodók voltak Nabukodonozor (Babilónia, Dán 2, 37.) é A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja k JÉZUS MENYASSZONYI GYÜLEKEZETE * A Filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg : Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcs.. Gyenge, de krisztusi gyülekezet Jel 3,7-13 Engedd, hogy Krisztus használjon! A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevé Levél a filadelfiai gyülekezethez 7 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8 Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az.

Egy gyülekezet van a Jelenések könyvében lévő hét gyülekezet között, akit az Úr megdicsér, és ez a Filadelfiai gyülekezet. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a győztes gyülekezet képe. PDF A filadelfiai gyülekezet gyenge volt. Bár ennek a gyengeségnek nem tudjuk pontosan az értelmét, de jelenthet kis létszámot, szegénységet, képességek, lehetőségek hiányát. A korinthusiaknak írja Pál apostol: Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint. Jel 3,7-13A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked.

7 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8 Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és. 7 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8 Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba Jelenések könyve 3,7-22 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én. Kérdés: Mit jelképez a Jelenésekben említett hét gyülekezet? Válasz: A Jelenések 2-3-ban említett hét gyülekezet hét szó szerinti gyülekezet abból a korból, amikor János apostol a Jelenések könyvét írta. Habár ezek akkor szó szerinti gyülekezetek voltak, fontos lelki üzenetet hordoznak a mai gyülekezetek számára is

Video: Lázadás és megváltás: A FILADELFIAI GYÜLEKEZET

Üdvözöljük! Jelentkezzen be a fiókjába. felhasználóneved. jelszava A Jel 3,7kk szerint a hét levél írásakor kicsiny, de nagyon hűséges gyülekezet volt Filadelfiában, amely csak dicséretet kapott az Úrtól. Azt nem tudjuk, hogy ki alapította a filadelfiai gyülekezetet. Eusebius ismert Filadelfiában egy Ammia nevű prófétanőt. Ignatius, az antiókhiai gyülekezet mártír püspöke is elismerően írt a filadelfiai gyülekezetről A HNA egyház és Laodicea Az egyik dolog, ami minden HN (hetednapi) adventista gondolkodásába korán belevésődik, hogy Laodicea Istennek az utolsó napokban élő gyülekezetét jelképezi. Mihelyt valaki a HNA egyház soraiba lép, hamar felvilágosítják, hogy a hetednapi adventista egyházat a hetedik gyülekezet, Laodicea gyülekezete jelképezi, amely a Jelenések könyve 2-3.

3 A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, akinél az Isten hét szelleme+ és a hét csillag+ van: »Tudok a tetteidről, és tudom, hogy az a neved*, hogy élsz, pedig halott vagy.+ 2 Nem tettél meg mindent, amit Isten elvár tőled, ezért legyél éber,+ és erősítsd meg azokat, amik megmaradtak, pedig közel álltak a halálhoz. 3 Emlékezz* hát továbbra is. Jézus üzen a filadelfiai gyülekezetnek. 7 A filadelfiai gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki sem zárhatja be, de ha bezárja, akkor senki sem képes kinyitni. 8 »Jól ismerem mindazt, amit teszel. Nézd, kitártam előtted egy ajtót, amelyet senki. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad a

3:10. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak A filadelfiai gyülekezet an­gya­lá­nak írd meg: ezt mond­ja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kul­csa, és amit ki­nyit, sen­ki nem zárja be, és amit bezár, sen­ki sem nyitja ki. (Jel. 3:7.) Az szól, aki Szent. Így csupa nagy betűvel, aho­gyan a hetedik versben írva ta­láljuk. Akinek semmi köze a bűn­höz A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis.. hu A filadelfiai gyülekezet megtartja Krisztus szavát, és azt a buzdítást kapja, hogy továbbra is ragaszkodjon erősen ahhoz, amije van. jw2019. en The Philadelphia congregation, which has kept Christ's word, is urged to keep holding fast what it has

A kijelölt részhez nincs videó. Sajnos a videót nem sikerült betölteni. Továbbra is ragaszkodj erősen ahhoz, amid van A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel A kijelölt részhez nincs videó. Sajnos a videót nem sikerült betölteni. Jelenések - Áttekintés. Üzenet a szárdiszi (1-6.), filadelfiai (7-13.) és laodiceai (14-22.) gyülekezetekne A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem. A gyülekezet Bábmissziójára kérjük a segítségeteket. Az új Húsvéti Bábdarab ára 70 ezer Ft. Az ajándékok ára 60 ezer Ft. Így Húsvétra 130.000 Ft- ra lenne szükségünk március 15-ig! Levél a filadelfiai gyülekezethez - 2020-02-16 A filadelfiai gyülekezet azt az ígéretet kapta, hogy megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra (Jelenések 3:10). A görögben nem a - ban ragnak fordított (órájában) prepozíció szerepel, hanem a - ból (órájából) jelentésű prepozíció

A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: * Ézs 22,22; Jób 12,1 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet

A filadelfiai gyülekezet szeretetnek iránya el őbb felfelé fordult. Az Úr Jézusra tekintettek, vele találták meg a szeretet-közösséget. Ezután már nem volt nehéz szeretniük egymást. Az egyház jöv ője és megmaradásának egyetlen lehet ősége ennek a szeretetkapcsolatnak a meger ősítése.. Levél a filadelfiai gyülekezethez 2020.04.19. Felsővályi református gyülekezet. 882 megtekintés · Április 19. Április 19

Jel 3:7 A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki be nem zárja, és ami bezár, senki ki nem nyitja:. Belegondoltam, hogy mi mindent csinál a gyülekezetünk: - Khárisz iskola, - GGIS, - a bibliaiskola Letölthető PDF formátumban itt - MP3 formátumban itt Ez a kifejezés ilyen formában nem található meg az igében, amivel azt szerettem volna kifejezni, hogy a keskeny utas gyülekezet olyan hívők közössége, akik a keskeny úton járnak

Vasárnapi hirdetések a legutóbbi Mécses-en: Alkalmaink: • Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést E gyülekezet tagjai valójában annyira áltatják magukat, hogy a valóságnak pontosan az ellenkezőjét képzelik magukról (Jel 3:17). Jézus kéri őket, hogy tegyék meg a kellő lépéseket, lássák tisztán, valóságosan a dolgokat, és szükség szerint változtassanak (18. vers) A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. (Jel 3,7) 3. Isten kulcsai. Az emberi szív megnyitásához Isten kulcsokat használ. Ilyen kulcsai Istennek: az áldás, a megajándékozás, a szeretet, a. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja: 8 tudom a te dolgaidat, íme, egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat, és bár kevés erőd van, mégis megtartottad beszédemet, és nem.

A filadelfiai gyülekezet az utolsó előtti, és hozzávetőlegesen a korunkra, illetve a közeli jövőre tehető ennek a gyülekezetnek a működése. A filadelfiai a leghűségesebbnek mondható gyülekezet, amely kezében tartja Dávid kulcsát (a helyreállítás igazságait) Ha a filadelfiai gyülekezet a teljes gyülekezetet képviseli, akkor feltételezhetjük, hogy a teljes gyülekezet el fog ragadtatni a Nagy Nyomorúság előtt. Viszont abban az időben KisÁzsiában valójában ez a hét gyülekezet volt, és az Úr ígérete a hét közül csak ennek az egynek adatott. Eszerint, a filadelfiai Ma nem akarom ezt a vitát sem részletezni, sem eldönteni, ám látnunk kell, hogy mindenik levél szól mindegyik gyülekezethez. Így kezdődik a felolvasott levél: a Filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, majd így végződik: akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek szerkezetet fogjuk követni, a Filadelfiai Gyülekezetre szabottan. 1. Címzés (1/a). Itt is (mint az előző levelekben) kettős címzett van (közvetlen: a gyülekezet angyala és közvetett: a gyülekezet), valamint a címző Jézus, aki úgy mutatkozik be, ahogy az a legfontosabb a gyülekezet Online istentisztelet Írta: Papp János - 2020.05.24. 27 Online istentisztelet Igét hirdet: Papp János egyházelnök 2020. május 24. 10:00 Levél a filadelfiai gyülekezethez Jel 3,7-13 7 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa,..

A filadelfiai gyülekezet - YouTub

A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja: Jelenések 3:7. A Dávid házának kulcsa egy fontos jelkép Ézsaiás 22:22-ből Hévízgyörki Református Egyházközség shared a post Ebből úgy tűnik, hogy a filadelfiai gyülekezet tagjai üldözést szenvedtek el, súlyos nyomás alá kerültek a többségi társadalom részéről, de nem tagadták meg a hitüket. Jézus nem inti meg őket azért, mert látszólag élnek, valójában halottak; azért, mert hamis tanítást vagy istentelen életvitelt tűrnek meg maguk.

Igehirdetés: Filadelfia: a nyitott ajtók gyülekezet

filadelfiai gyülekezet, ami megfelel Isten elvárásának. Nézzük meg részletesebben ezt a gyülekezetet: A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Tudom A filadelfiai gyülekezet azokat a keresztényeket jelképezi, akik belépnek ezen az ajtón, hogy részt vegyenek a nagy engesztelési nap bűntől megtisztító munkájában. Mivel teljes összhangra jutnak Istennel, az Úr kezeskedik megtartásukról a nagy nyomorúság idején, amely az egész világra el fog jönni (Jelenések 3:10) Ha a thiatirai gyülekezet nem hallgat Jézus feddésére, és nem tér meg, akkor hiába mondja majd ama napon, hogy példás volt a szeretetünk, a hitünk, a szolgálatunk, az állhatatosságunk, Jézus mégis gonosztevőnek fogja minősíteni. És ez érvényes - a filadelfiai és a szárdiszi gyülekezet kivételével - a másik öt. Jel 3:7 A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki be nem zárja, és ami bezár, senki ki nem nyitja: Belegondoltam, hogy mi mindent csinál a gyülekezetünk: - Khárisz iskola, - GGIS, - a bibliaiskola, - Ezüst klub az időseknek, - Házról-házr

Levél a filadelfiai gyülekezethez - 2020-02-16 - Debrecen

7 A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki ki nem nyitja: 8 tudom a te dolgaidat, íme, egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat, és bár kevés erőd van, mégis megtartottad beszédemet, és nem. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A hatodik levelet olvassuk a sorban. Tehát a levélhordó - ha úgy képzeljük, hogy körbehordta a leveleket - , most Szárdiszból Filadelfiába érkezik, s ez már nem volt olyan hosszú út, a két város 40 kilométerre volt egymástól, tempós járással egy nap alatt meg lehetett tenni Ha a filadelfiai gyülekezet a teljes gyülekezetet képviseli, akkor feltételezhetjük, hogy a teljes gyülekezet el fog ragadtatni a Nagy Nyomorúság előtt. Viszont abban az időben KisÁzsiában valójában ez a hét gyülekezet volt, és az Úr ígérete a hét közül csak ennek az egynek adatott

PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza refpasare

Nehogy közülünk akár csak egy is megistenüljön! Inkább János apostol Jelenések könyvéből a filadelfiai gyülekezet angyalának írt sorok érjenek el minket: Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. (Jel 3,8 A filadelfiai üzenet A filadelfiai eklézsia angyalának írd meg: ezeket mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit, hogy senki be nem csukja és bezár, hogy senki meg nem nyitja: Ismerem a tetteidet. 8 Íme megnyílt ajtót adtam eléd, melyet senki sem képes bezárni. Mert kevés a hatalmad, s mégis megőrizted. Babilon hatása a filadelfiai gyülekezet kivételével minden gyülekezetben kimutatható. A másik kulcsot Júdás levelének 11. verse adhatja: Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért Bálám tévelygésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Kain, Bálám és Kóré nem véletlenül alkotnak itt. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. (Jel 3,7) Isten kulcsai. Az emberi szív megnyitásához Isten kulcsokat használ. Ilyen kulcsai Istennek: az áldás, a megajándékozás, a szeretet, a próbatétel. Cím Előadó Album Ige Dátum Letölt ; Bibliaóra 1Korinthus 7:1-17. Plank József : Bibliaóra : 1Korinthus 7:1-17. 2017.03.22.szerd

Hit Gyülekezete - Filadelfia: a győztesés feddhetetlen

A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. (Jel 3,7) Ki képes igazán megnyitni igazán a szívét? Minden egyes igehirdetés az emberi szív ajtajának nyitogatása. Valahányszor Igét hirdetek, nem akarok. Szmirnai gyülekezet (Jel 2,8-11) május 15. Pergamoni gyülekezet (Jel 2,12-17) június 19. Thiatirai gyülekezet (Jel 2,18-29) július-augusztus hónapokban nyári szünetet tartunk: szeptember 18. Szárdiszi gyülekezet (Jel 3,1-6) október 16. Filadelfiai gyülekezet (Jel 3,7-13) november 20. Laodiceai gyülekezet (Jel 3,14-22 7A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8Tudok cselekedeteidr ől. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevé A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. (Jel 3,7) továb

gyülekezet translation in Hungarian-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies gyülekezet. rzeczownik gramatyka . Tłumaczenia w słowniku węgiersko - polski. kościół . rzeczownik gramatyka . Néhány misszionárius vonattal érkezett a közeli városokból, és gyalog tették meg a gyülekezeti házhoz vezető utat a viharban A Pergamoni Gyülekezet: 58: A Thiatiraqi Gyülekezet: 61: A Szardiszi Gyülekezet: 64: A Filadelfiai Gyülekezet: 67: A Laodiceai Gyülekezet: 70: Összefoglaló megjegyzések a hét levélre vonatkozóan: 73: A Gyülekezet elragadtatása és a vértanuk serege: 76: Krisztus menyasszonya a Bárány mennyegzőjén: 79: A Gyülekezet a. A filadelfiai gyülekezethez intézett üzenetben az Úr a Szent és Igaz kifejezésekkel nevezi meg magát. Ezek a kifejezések az Úrnak személyes kiválóságait domborítják ki. Ezért kéri a kolosséi gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak az Úr munkásaiért, hogy az Isten nyissa meg előttük az Ige ajtaját, hogy.

 • Holdhercegnő pdf.
 • Wass albert mese az erdőről vers.
 • Wikipedia brigitte bardot.
 • Xiaolin showdown.
 • Retro szék eladó.
 • Dél alföld mezőgazdasága.
 • Warhead cukor rendelés.
 • Liderin benu.
 • Szájszárazság lelki okai.
 • Diétás túrós muffin.
 • Sikeres megtermékenyülés jelei.
 • Anne geddes nyuszi baba.
 • Oscar wilde könyvek.
 • Búvárközpont hurghada.
 • Tisza mozi koncert.
 • Salamon király kincse 2004 online.
 • Nag chandan füstölő.
 • Bmw x7 interior.
 • Mechanikai energia megmaradása.
 • Kompakt fényképezőgép teszt 2015.
 • 24 évesen nőhet a mell.
 • Rózsa tetoválás.
 • Befelé forduló mellbimbók műtét ára.
 • Mercedes kecskemét bővítés.
 • Almás túrós zabpelyhes süti.
 • Grallu tortadekoráció kft.
 • Kőolaj lelőhelyek magyarországon.
 • Indy 500 2018.
 • Kerekárnyék a tüdőn.
 • Magyar holokauszt.
 • Kutyás kifestők.
 • Élményfestés alkotás utca.
 • Kéttollú zár.
 • Belső remegés érzés.
 • A vörös sárkány.
 • Atlétika verseny kecskemét 2017.
 • Star wars sötét nagyúr.
 • Költségvetés jelentése.
 • Varga fotó jászapáti.
 • Októberi versek óvodásoknak.
 • Rozmaring babának.